Gahr Galleri    KONTAKT Portræt Fantasy Illustration/eBooks Kombi Karikatur


Den tavse Oprydder i uddrag

Den tavse Oprydder

.. Handlingen beskriver et Danmark, der trues af en naturomvæltning, som vil hæve det sydligste af landet og gøre Bornholm landfast med både Sverige og Polen, sådan som øen var det for 9300 år siden, men til gengæld sænke f.eks. Nordsjælland, så den kostbare Øresundsbro også af den grund har været bygget omsonst.
Anmeldelse, Knud Cornelius, Frederiksborg Amts Avis, 1998.
Udgivet i trykt version, 1998 ved Forlaget Attika.
I elektronisk, illustreret version, 2002. Komplet udgave kan rekvireres hos myll.dk - her i uddrag ved click på billedlink.

LF Baltic

Appetitvækker før evt. køb:

<- Click på billedlink for gratis download af PDF-fil (ca. 2 MB).

Byggeriet af Fehmarn Tunnel er udskudt til 2015, men bortset fra denne vigtige aktuelle oplysning, holder data fortsat i LF Baltic - Ved starten af Fehmarn Tunnel. LF Baltic i e-bogsformat forhandles bl.a. af Saxo.com.
ISBN: 978-87-989191-1-7


Deutsch-Version publiziert am Amazon.com
ISBN 978-87-989191-8-6

Klicken Sie auf Link (unten):
LF Baltic - Am Anfang der Fehmarn Tunnel

MirosaMirosa - DK

Bikini, burka og blue jeans. Maskeforbud, elefanthuer og sombreros.
Alle er stikord til en beretning, der baserer sig på lige dele fakta og fiktion.

ISBN 978-87-989191-0-0

Danske ebogsforhandlere, heriblandt: mubook.dk

MirosaMirosa - UK

Ban on bikini, burqas, balaclavas and broad-brimmed hats. All keywords to a book based on fact and fiction. Enjoy.

Published, Kindle Store - Amazone.com

Mirosa

Mirosa - GE

Verbot von Bikini, Burkas, Sturmhauben und breit-krempigen Hüten. Stichwörter für ein Buch, das auf Fakten und Fiktion beruht.

Deutsch-Version publiziert am Amazon.com.
Klicken Sie auf Link: Mirosa - DE

Illustration
Rio Diablo
    The Berlin Wall was constructed in 1961 as a physical barrier between East and West Germany. For 28 years the Berlin Wall was the symbol of the Cold War and State Repression. “Rio Diablo” is a tribute to Freedom Fighters and People who oppose Dictatorship and Injustice.

Rio Diablo


Kindle-version on Amazon.com,
click on imagelink, below:

Rio Diablo